writing experts on book essay get someone to write your essay homework help for free custom student paper parent essays for high school applications

Switch Language

Éber Miklós: Mattis Teutsch János megfordított pálfordulása

A „pálfordulás“ igen jó példája a magyar nyelv más nyelvekhez képest rendkívül tömör – mondhatni úgy is: kreatív – kifejező képességének. Az indogermán nyelveknek ehhez három szóra van szükségük. Németül „Saulus-Paulus-Wendung“-ként fejezhető ki. A fogalom bibliai történésre visszamenő jelentése egy hirtelen és váratlan véleményváltozás. Annak megfordítása, mely eredeti jelentőségétől eltérően nem egy hit létrejöttét, hanem annak ellenkezőjét, azaz elvesztését szándékszik kifejezni, feltehetőleg tőlem származó újdonság.

Mattis Teutsch János életútjának és művészetének ismerői számára – ebbe beleértve fiát, valamint unokáját és barátomat Mattis Teutsch Waldemart is – mindmáig rejtély az a gyökeres fordulat, mely életében, de főképpen művészetében valamikor 1928 után – pontosan nem datálhatóan – bekövetkezett. Erre vonatkozó megnyilvánulásai legalábbis nem közismertek.

Az addig alkotóként és kiállítóként is rendkívül aktív és sokoldalú, főleg Németországban, Berlinben, de szinte Európa-szerte tevékeny művész minden ismert és nyilvánvaló ok avagy esemény nélkül feladott addigi alkotói és kiállítói tevékenységével, és visszavonult brassói otthonába. S amit ott, egy hosszabb alkotói szünet után még alkotott, tematikailag és stílus tekintetében is gyökeresen különbözött az azt megelőzőektől.

A rendelkezésünkre álló információk alapján egy csaknem másfél évtizedes alkotói szünet következett, amely a II. világháború végéig, azaz kb. 1945-ig tartott. Amikor újra kezdte, tevékenysége – mely legjobb tudomásunk szerint ekkor már nem terjedt ki a festészet mellett a grafikára és a szobrászatra – szinte minden tekintetben alapvetően különbözött az alkotói szünetet megelőzőktől.

A két korszak alkotásai mintha két egészen más személy művei lennének. Semmiféle rokonságot, vagy akár rokoni vonást sem lehet felfedezni. Ez a képzőművészet világában és történetében szinte példátlan. Jellemző módon azonban az ezidáig róla publikált elég terjedelmes irodalomban – mely immár 6 monográfiát és számos kiállítási katalógust ölel magába – erről és erre a legcsekélyebb utalás avagy magyarázat sem található.

Én is feltevésekre vagyok utalva. Mattis Teutsch János, bár verseket és művészetelméleti tanulmányt is írt, a jelek szerint inkább szófukar mint bőbeszédű ember volt. Veleszületett kifejezési eszközei inkább a festészet, grafika és szobrászat voltak. Jellemző módon műveinek az általunk ismert esetek túlnyomó többségében még csak címeket sem adott.

Valamelyest mélyebbre tekintve azonban szükségszerűen felmerül a kérdés, hogy mi is történt az 1920-as évek vége táján – meglepőnek tűnő személyes fordulatának idején – Németországban, akkori tevékenységének központjában?

Hitler és a nemzeti szocializmus formális és végleges hatalomra kerülése csupán 1933 elején következett be. Ennek azonban voltak nyilvánvaló előzményei és előjelei. Mattis Teutsch feltehetőleg legfontosabb németországi kapcsolata a zsidó származású Herwarth Walden akkor vezető berlini „Der Sturm“ Galériája volt, ahol több kiállításon szerepelt, egy ízben Franz Marc műveivel közösen. Ez már önmagában is sokat megértet és megmagyaráz hirtelennek tűnő negatív pálfordulásával kapcsolatban.

Mattis Teutsch tudomásunk szerint nem volt politikailag aktív, de kétségtelenül gondolkodó és kritikus, társadalmi kérdések iránt érdeklődő, érzékeny személy volt. Félárvaként jött a világra, évekig kétkezi munkából élt, s feltehetőleg inkább bal- mint jobboldali elveket és szimpátiákat hordozott. Művészi karrierjének elindítója és döntö jelentöőségű támogatója, Kassák Lajos, pedig köztudomásúan baloldali volt.

Művei alapján Mattis Teutsch János humanista, békés, harmonikus, és minden erőszakot és aggreszivitást elítélő ember volt. Ebből könnyen adódik a következtetés, hogy a Németországban folyamatosan tért hódító náci szellemet összeegyeztethetetlennek tartotta beállítottságával és felfogásával.

A dolog azonban koránt sem ilyen egyszerű. Hiszen a 20-as évek vége táján – feltehetőleg 1929-ben – nem csak visszavonult addigi aktív képzöművészeti tevékenységétől, hanem alkotói stílusa is gyökeresen megváltozott. Műveiből szinte egy csapásra és bármiféle átmenet nélkül eltűntek a korábban oly lenyügözö, érzelmekkel telített színes és poétikus formák.

Nem kell pszichológus annak felismeréséhez, hogy Mattis Teutsch János ezzel együtt szinte egy csapásra elvesztette a művészetébe és önmagába vetett hitét is, és egyben művészeti inspirációját. Egy pozitív beállítottságú energikus személy szinte egy csapásra kiábrándult, fáradt és energiátlan személlyé változott. A rendelkezésre álló rendkivül hézagos és gyér információk alapján az 1930-as évek elejétől az 1940-es évek közepéig szinte teljes alkotói szünet következett be. A második viláháború vége és az azt követő politikai változás a jelek szerint új reménységet ébresztett benne, és festői tevékenységének újra felvételére ösztönözte.

Akkor létrejött és korábbi alkotásai között azonban képtelenség hasonlatosságokat, stiláris avagy tematikai rokonságot felfedezni. Feltehetőleg tehát az 1940-es évek közepétől csak egy jobb avagy kézenfekvő alternatíva híján folytatta képzöművészeti tevékenységét – amely ekkortól a festészetre szorítkozott -, melyet személyes okoknak tulajdoníthatóan a jelek szerint nem volt képes véglegesen feladni.

Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy mindez csak találgatás. De van-e a fenteknél jobb és kézenfekvőbb magyarázata azon radikális fordulatoknak, amelyek Mattis Teutsch János életében és művészetében először az 1920-as évek vége táján, majd az 1940-es évek közepén beállottak?

Az 1928-30 utáni hirtelen fordulat magyarázata akár az egészségi állapot esetleges kritikusra fordulása is lehetett volna. Ennek azonban ellentmond az, hogy ezek után, 1960-ban bekövetkezett haláláig még 32 évet élt és alkotott is, amit bizonyít a Banner Zoltán – először 1972-ben publikált – monográfiájában 1960-ra datált önarckép is.

Meggyőződésem szerint Mattis Teutsch János helyét az 1917 és 1927 között alkotott művei jelölik ki a világművészet csucsain. Későbbi munkái ezekhez képest és ebből a szempontból inkább irrelevánsnak tekinthetők. Alant bemutatom Mattis Teutsch János 1917 és 1927 közötti festői virágkorának néhány jellemző példáját, majd az 1945-töl egészen 1960-ig terjedő korszak néhány jellegzetes termékét is. Ebből bárki könnyen alkothat véleményt a két korszak műveinek tematikai és stiláris, valamint színvilág-, liraiság- és fantáziabeli különbözőségeiről. Nem utolsó sorban arról is, hogy az első korszak optimista alaphangulatának a későiben már nyoma sincsen. Feltűnik azonban, hogy a megöregedett festő gondolatvilágában – Almási Tibor « A másik Mattis Teutsch» cimü, 2001-ben publikált kötetének illusztrációi alapján – milyen jelentős szerepet játszott még a szexualitás.

Tekintettel az itt kérdéses demonstráció céljára, az itt alant példa gyanánt ábrázolt és az ezidáig közzétett irodalomban már szereplő festményekre vonatkozóan figyelmen kívül hagytam azok létrejöttének sorrendjét a kérdéses időszakon belül, valamint egymáshoz viszonyított méretarányos ábrázolásukat, mivel megítélésem szerint azok ebben az összefüggésben nem játszanak szerepet.

Éber Miklós / ebnic@sunrise.ch

                     Példák Mattis Teutsch János festészetének 1917 és 1927 közötti alkotásai közül

      C:\Users\miki\Desktop\28..jpg C:\Users\miki\Desktop\MTJ Maj117.jpg C:\Users\miki\Desktop\Mattis Teutsch Collection\55..jpg

C:\Users\miki\Desktop\40..jpg   C:\Users\miki\Desktop\37..jpg

C:\Users\miki\Desktop\MT Seelenblumendias\F91NE.jpg    C:\Users\miki\Desktop\36..jpg        C:\Users\miki\Desktop\63..jpg

 

C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\43..jpg  C:\Users\miki\Desktop\64..jpg C:\Users\miki\Desktop\54..jpg

 

C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\42..jpg

          Példák Mattis Teutsch János festészetének 1945 és 1960 közötti alkotásai közül. Olajtempera / vászon

                                  

                         Nö kék kereveten, 1946-47, 90 x 160 cm

                            C:\Users\miki\Desktop\Scan_0005.jpg                 C:\Users\miki\Desktop\Scan_0006.jpg   

A nö, 1947, 83 x 67 cm                            Konferencia, 1946, 80 x 60 cm

         C:\Users\miki\Desktop\Scan_0014.jpg C:\Users\miki\Desktop\Scan_0006.jpg C:\Users\miki\Desktop\Scan_0008.jpg

Zene, 1956, 126 x 80                 A mérnök, 1945, 145 x 81           Aratók, 1956, 145 x 90

C:\Users\miki\Desktop\Scan_0005.jpg

Élet és halál, 1947, 80 x 95 cm

   C:\Users\miki\Desktop\Scan_0011.jpg     C:\Users\miki\Desktop\Scan_0009.jpg    C:\Users\miki\Desktop\Scan_0016.jpg

Karmester, 1957, 50 x 30 cm           Halál, 1959, 50 x 35 cm                   Önarckép, 1960, 50 x 35 cm

C:\Users\miki\Desktop\Scan_0015.jpg

                                                                 Szász Madonna, 1959, 136 x 180 cm

71 Comments


  • Reply Cancel Reply
  • január 17, 2020

  Je Peux Acheter Kamagra Ject 60 cheap cialis Viagra For Sale In Australia

  • Reply Cancel Reply
  • január 3, 2021

  buy viagra online in canada paypal viagra soft tabs 100mg buy viagra with pay pal

  • Reply Cancel Reply
  • január 9, 2021

  ed pills that work quickly ed medications best erectile dysfunction pills

  • Reply Cancel Reply
  • január 11, 2021

  global pharmacy canada erectile dysfunction causes best canadian pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • január 12, 2021

  online canadian pharmacy best drugstore mascara best drugstore face wash

  • Reply Cancel Reply
  • január 12, 2021

  approved canadian online pharmacies best drugstore lipstick canada drug pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • január 12, 2021

  global pharmacy canada pharmacy save on pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • január 13, 2021

  the pharmacy http://pharmacy-onlineasxs.com/ ed drugs

  • Reply Cancel Reply
  • február 4, 2021

  prescription pricing viagra professional humana online pharmacy

 • but cialis indian cialis generic cialis for sale

  • Reply Cancel Reply
  • február 5, 2021

  24 hour pharmacy online medicine to buy overseas pharmacies

  • Reply Cancel Reply
  • február 6, 2021

  buy viagra using paypal viagra w dapoxetine tesco online viagra

  • Reply Cancel Reply
  • február 8, 2021

  drug stores near me prescription drugs without doctor approval drugs from canada with prescription

  • Reply Cancel Reply
  • február 8, 2021

  viagra black market viagra for females online pharmacy india

  • Reply Cancel Reply
  • február 8, 2021

  canadian pharcharmy online fda approved alternativ over the counter viagra cheap canadian drugs

  • Reply Cancel Reply
  • február 10, 2021

  to buy viagra cheepviagra viagra overnight mastercard canada canadian

  • Reply Cancel Reply
  • február 11, 2021

  cash loans desoto tx advance cash money lender payday loans bellefontaine ohio

  • Reply Cancel Reply
  • február 12, 2021

  payday advance west sacramento payday loans gadsden alabama cash loans devonport

  • Reply Cancel Reply
  • február 12, 2021

  speedy cash interest free loan cash advance near 32826 cash advance georgetown delaware

  • Reply Cancel Reply
  • február 15, 2021

  cash loans redcar best place to get a payday loan with bad credit can i get a cash advance from my sears mastercard

  • Reply Cancel Reply
  • február 16, 2021

  what is with the bathtubs in cialis commercials efectos del cialis en mujeres what is the difference between cialis and viagra

  • Reply Cancel Reply
  • február 16, 2021

  cialis e preservativo ritardante can you take metoprolol and cialis cialis expiration date

  • Reply Cancel Reply
  • március 1, 2021

  price of cialis at walmart cialis las vegas buy cialis fast shipping

  • Reply Cancel Reply
  • március 2, 2021

  how to get prescribed viagra main ingredient in viagra generic viagra names

  • Reply Cancel Reply
  • március 17, 2021

  https://gcialisk.com/ - cialis dosage

  • Reply Cancel Reply
  • április 23, 2021

  online pharmacy drugstore http://onlinecanda21.com/ Viagra Super Active

  • Reply Cancel Reply
  • április 23, 2021

  cialis dapoxetine australia http://asciled.com/ cheap original cialis

  • Reply Cancel Reply
  • április 25, 2021

  levitra 20mg uk levitra professional 20 mg levitra side effects long term

  • Reply Cancel Reply
  • április 25, 2021

  viagra boys sports http://gensitecil.com/ does viagra make your dick bigger

  • Reply Cancel Reply
  • április 26, 2021

  vikalis 20mg tadalafil http://boxtadafil.com/ - tadalafil and dapoxetine tadalafil eli 20

  • Reply Cancel Reply
  • április 27, 2021

  shoppers pharmacy https://canadianeve21.com/ best online canadian pharcharmy

  • Reply Cancel Reply
  • április 27, 2021

  Tadalis SX https://uspharmus.com/ - kamagra oral jelly Retrovir

  • Reply Cancel Reply
  • április 30, 2021

  buy cialis online reviews https://asciled.com/ buy cialis in australia

  • Reply Cancel Reply
  • április 30, 2021

  discount pharmacy online http://onlinecanda21.com/ hair loss

  • Reply Cancel Reply
  • május 3, 2021

  levitra online pharmacy https://uslevitraanna.com/ best price for levitra

  • Reply Cancel Reply
  • május 3, 2021

  canada rx pharmacy world online canadian pharmacies canadian pharmacy ed medications

  • Reply Cancel Reply
  • május 6, 2021

  viagra for womens where to buy http://jokviagra.com/ viagra directions

  • Reply Cancel Reply
  • május 6, 2021

  cvs online pharmacy https://xlnpharmacy.com/ canadian pharmacy uk delivery

  • Reply Cancel Reply
  • május 8, 2021

  alcohol y viagra https://llviagra.com/ nomes de comprimidos viagra

  • Reply Cancel Reply
  • május 8, 2021

  cialis professional india http://rcialisgl.com/ - fed ex overnight delivery cialis cialis inr

  • Reply Cancel Reply
  • május 8, 2021

  ed. trusted medstore in cialis http://cialisee.com/ most recommended online pharmacies cialis

  • Reply Cancel Reply
  • május 11, 2021

  geniric cialis http://ucialisdas.com/ - cialis asia cheap cialis online overnight shipping

  • Reply Cancel Reply
  • május 13, 2021

  is viagra sold over the counter https://loxviagra.com/ buy female viagra

  • Reply Cancel Reply
  • május 14, 2021

  female viagra walgreens http://jokviagra.com/ - can you take viagra with high blood pressure womans viagra

  • Reply Cancel Reply
  • május 14, 2021

  best drugstore liquid eyeliner pharmacy cheap no prescription no 1 canadian pharcharmy online

  • Reply Cancel Reply
  • május 15, 2021

  difference between viagra and shilajit http://llviagra.com/ - les consequences du viagra ginseng y viagra

  • Reply Cancel Reply
  • május 15, 2021

  cialis shop https://cialisee.com/ cialis windsor canada

  • Reply Cancel Reply
  • május 15, 2021

  cialis is for daily use http://rcialisgl.com/ buy cialis brand

  • Reply Cancel Reply
  • május 17, 2021

  buy cialis online http://ucialisdas.com/ best ed cialis pills

  • Reply Cancel Reply
  • május 18, 2021

  rx https://pharmacylo.com/ northern pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • május 20, 2021

  Cytotec https://xlnpharmacy.com/ Protonix

  • Reply Cancel Reply
  • május 21, 2021

  side effects of cialis and grapefruits http://rcialisgl.com/ - 5mg cialis buy generic cialis online

  • Reply Cancel Reply
  • május 22, 2021

  viagra mechanism of action http://loxviagra.com/ - woman in viagra commercial viagra commercial actress 2015

  • Reply Cancel Reply
  • május 22, 2021

  gabapentin and viagra http://jokviagra.com/ - pomegranate juice and viagra together can you take cialis in the morning and viagra at night

  • Reply Cancel Reply
  • május 23, 2021

  rate canadian pharmacies capsule online pharmacy rate canadian pharmacies

  • Reply Cancel Reply
  • május 26, 2021

  cvs locator pharmacy store Bactrim canada drugs winnipeg

  • Reply Cancel Reply
  • május 26, 2021

  which is better cialis or levitra https://krocialis.com/ - viagra cialis online canada cialis otc

  • Reply Cancel Reply
  • május 28, 2021

  prescription drugs online canada navarro pharmacy miami walmart store pharmacy

  • Reply Cancel Reply
  • május 28, 2021

  comprar cialis online https://cialisjla.com/ - buy cialis online in new zealand do genric cialis work

  • Reply Cancel Reply
  • május 29, 2021

  Anafranil https://pharmacyken.com/ - help rx pharmacy discount card polish pharmacy online uk

  • Reply Cancel Reply
  • május 31, 2021

  shop for cialis https://rcialisgl.com/ - cialis peak time order cialis canada

  • Reply Cancel Reply
  • június 4, 2021

  oxycodone online pharmacy vipps approved canadian pharmacy walgreens pharmacy burnt store road

  • Reply Cancel Reply
  • június 4, 2021

  buy cialis non prescription cialis without prescription cialis label

  • Reply Cancel Reply
  • június 8, 2021

  does insurance pay for cialis cialis pill cost is there a legal generic cialis made in the united states

  • Reply Cancel Reply
  • június 12, 2021

  prescription drugs to stop drinking alcohol pharmacy store in usa onlinepharmaciescanada

  • Reply Cancel Reply
  • június 12, 2021

  cialis 5 mg daily side effects cheap cialis for sale cialis and lisinopril

  • Reply Cancel Reply
  • szeptember 17, 2021

  coursework plagiarism buy coursework

  • Reply Cancel Reply
  • szeptember 18, 2021

  dissertation writing uk best dissertation help

Leave a Reply

Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

invoice template

invoice generator