an outline for a book report have a book report written for me writing companies for free stuff need help on homework essay writing service online now a website that help student write good essays

Switch Language

Éber Miklós: Mattis Teutsch János emberábrázolásai

 

Mattis Teutsch János 1908 és 1938 között – 24-től 44 éves koráig – rendkívül termékeny és sokoldalú alkotótevékenységet fejtett ki mint festő, grafikus, szobrász, költő és művészet eméleti szerző.

Az 1910-es évek derekán új képnyelve hozott létre egyrészt emberi alakok, másrészt pedig fák ábrázolására. A képnyelv a vokális nyelvekhez hasonlóan kommunikációs eszköznek, kódnak, vagy médiának tekinthető, és a közölnivaló kifejezésére, illetve kölcsönös megértésre szolgál.

Van az emberiségnek – és mindenbizonnyal a különböző állatfajoknak is – egy velük született közérthető, nem vokális kommunikációs eszköze is, melyet a legtalálóbban gesztusnyelvnek nevezhetünk. Ennek kifejezőeszközei a fejtartás, arckifejezés azaz mimika, valamint a karok és kezek tartása és gesztusai, és a testbeszéd. Mattis Teutsch János ezeket volt képes közérthető és egyben virtuóz módon felhasználni emberábrázolásai mondanivalóinak megjelenítéséhez. Ezidáig sem a szakmabeli, sem pedig a laikus közönség nem volt képes avagy hajlandó erre kellőképpen felfigyelni.

„Mattis Teutsch a fák festője“ című tanulmányomban rámutattam, hogy a fák antropomorfizálása (avagy antropomorfizációja?) tulajdonképpen az emberábrázolás megfásitásának tekinthető. Vagyis már a az antropomorf fák képcsoportjával kapcsolatban is lehetne szó Mattis Teutsch János emberábrázolásáról. A fák antropomorfizált, emberiesített ábrázolása, és az ember fa alakban való ábrázolása csupán egyazon érme két oldala. A sokoldalú és fantáziadús Mattis Teutsch János végső soron soha nem tett mást, mint embereket ábrázolt.

1. Az Emberpár című akvarell feltehetöleg az 1910-es évek vége táján készült (1. ábra). Meseszerűnek ható, sokszinű, expresszionista stílusban készített tájban két erősen stilizált, ülő emberi alakot látunk. A baloldali alak karcsúbb dereka és ahhoz mérten szélesebb mellkasa alapján férfnak, mí a feléje forduló jobboldali alak vaskosabb combjai alapján nőnek tűnik. Ez utóbbi a férfialak válla felé nyúlva közeledési szándékot fejez ki. Mindkét alak ruhátlan. E részletek alapján a jelenet az ősállapot szimbolikus ábrázolásaként értelmezhető. A képen jól kifejezésre jut Mattis Teursch János képzeletdús, kreatív és poétikus árázolási stílusa.

                                                                                        C:\Users\miki\Desktop\Mattis Teutsch Collection\16..jpg

                                                                                    1. Emberpár, 1918-19 (karton / aquarell, 23 x 31 cm)

2. A 2. ábrán látható szénrajz az imént mutatott akvarell rokonának tekinthető. Szembeötlő különbség, hogy itt a dúsabb hajzata révén nyilvánvalóan nőnemű baloldali alak hívogatóként értelmezhető kargesztussal fordul párja felé. Kifejezőerejét és mondanivalójának közérthetőségét tekintve ez a rajz semmiben sem áll a téma imént bemutatott festmény-változata mögött.

                                                                                         C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\22..jpg

                                                                                     2.  Emberpár, ca.1918 (papir / szén, 19 x 19 cm)

3. A Féltékenységi jelenet c. akvarell (3.ábra) konfliktust ábrázol. Három stilizált emberalakot látunk. Jobboldalt egy rózsaszín árnyalata alapján nő, baloldalt, egy ugyanazon mindkét oldalt kékkel övezett sárga mederszerűség partján ülő férfi, aki mintha érdeklődést mutatna a nő iránt. A kettő között áll egy sötétzöld alak, egy másik férfi, a nő társa, aki hárító kargesztussal fordul a sárga személy felé. Mindez a szivárvány színeivel pásztázott expresszionista tájban.

A kép jobb szélén, a rózsaszínű stilizált alak mögött kivehető és megsejthető egy sárga árnyalatú negyedik figura is, az árázolt esemény egy további szereplője, akinek azonban nincs karja, és szerepe sem kézenfekvő.

Interpretációmmal kapcsolatban örömest vállalom az esetlegesen túlzott fantáziálás vádját. Meggyőződésem, hogy a képnek és a benne foglalt kétségtelenül stilizált emberi alakoknak egyértelműen van Mattis Teutsch János által kifejezni szánt szimbolikus jellegű mondanivalója.

                                                                                   C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\18..jpg

                                                          3. Féltékenységi jelenet, 1919/20 (karton / aquarell, 25 x 28 cm)

                                                                                                  Katalog München: 1919 /20

4. A 4. ábrán látható jelenet egyértelműsége folytán nem igényel különösebb interpretációt. Azon egy álló férfi egy feltehetőleg kendőjébe burkolt nőt ölel át, aki lábtartásából ítélve a karjába vetette magát. A kép különlegessége az, hogy az átölelt nőt csupán a lábai jelzik és árulják el. Ennek kapcsán utalok arra, hogy Mattis Teutsch művészetének erotikus oldalára Hevesy Iván már a MA első, 1916-as kiállítása alkalmából is felfigyelt.

                                                                                                  C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\16..jpg

                                                                            4. Ölelkezés, ca. 1919 (karton / aquarell, 31 x 23 cm)

5. Az 5. ábrán reprodukált olajfestmény az eddig bemutattakhoz képest néhány évvel későbbi. Feltűnő a megmutatkozó stilisztikai fejlődés. A ruhátlan emberpár mintha egy kis csónakban lenne, csak egymásra figyelve, s az eddigikenél hangsúlyozottabban erotikus viszonyban. A jelenet női szereplőjének teste rózsaszín, a szélesebb vállú halványlila színű alak a férfi. Karjaikkal egymás felé nyúlnak, ölelő, símogató mozdulattal. A kép formai és színkompozicióját tekintve is rendkívül tömör és egyben tökéletesen kiegyensúlyozott, harmonikus benyomást kelt fel nézöjében. Ez a festmény már a korszak legnagyobbjainak műveivel is kiállja az összehasonlítást.

                                                                                         C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\40..jpg

                                                                           5. Emberpár, 1921 körül (olaj / karton, 25 x 28 cm)

6. Mattis Teutsch sajnos nem jelezte címekkel a szándékait. Ennek ellenére, a 6. ábrán látható olajfesmény semmi kétséget sem hagy a festő tematikus szándákait illetően. Az idillikus környezetben egymással szemben elhelyezkedő meztelen pár paradicsomi asszociációkat kelt. De vajon hogyan értelmezhető az álló helyzetben, hátával egy fatörzsnek támaszkodó nővel szemben, a földön ülő férfi jobb karjának gondterhelt gesztusa? A választék ugyancsak korlátozott: azonnal a bűnbeesést követő gondterhes pillanatra gondolunk.

Az emberpár környezetének meleg és hideg – egyrészt vörös, rózsaszín és sárga, másrészt világoskék (indigó), sötétkék és zöld – feszültséget jeleznek, és Paul Gaugin némely Tahitiban megalkotott festményét idézik.

                                                                                   C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\62..jpg

                                      6. Ádám és Éva a paradicsomi kiűzetés után, 1920 körül (olaj / karton, 49 x 60 cm)

7. A 7. ábrán bemutatott, geometrikus absztrakcióra emlékeztető olajfestmény «Fehér ember» cím alatt vált ismertté. Valóban kivehető a fejével, törzsével, karjaival és szélesen szétterpesztett lábaival végsőkig leegyszerüsített emberi alak, a Mattis Teutsch e korszakára jellemző színekből komponált háttérrel. A jobbkarjának kivételével fehér színben ábrázolt alak szétterpesztett lábai, az alak jobb karja által magához szorított ugyancsak rózsaszínü kürtfomával összefüggésben zenebohócra avagy akrobatára utalnak. Ez a festmény stiláris tekintetben egyedülállónak tünik, bizonytékaként Mattis Teutsch stiláris sokokoldalúságának.

                                                                                               C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\61..jpg

                                                                           7. Fehér ember, 1919 / 20 (olaj / vászon, 90 x 80 cm)

8. A 8. ábra festménye egy széken maga alá húzott lábbakkal ülő, gyermekét szoptató anya stilizált víziója, melyen a pár évvel korábban megfestett képekhez viszonyítva újfajta geometrikus elemek mutatkoznak.

                                                                                         C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\43..jpg

                                                                        8. Anya gyermekével, 1924 /25 (olaj / karton, 30 x 25 cm)

A kép legszembeötlőbb jellegzetessége a két mezítelen test vörössel jelzett melegsége és közelsége, valamint az, ahogy a festő minden takarékosság és stilizás dacára is képes az anya gyermeke iránti szerettetteljes odafordulását visszaadni.

9. A következő festmény témája egy karosszékben ábrázolt női akt. Téma, mely tematikai tekintetben magyarázatra aligha szorul. Festészeti és konstrukciós szepontból csodálatra méltó a karosszék piros támlájána mesteri felhasználása. A támla az aktnak és az egész képnek energiát és kisugárzást kölcsönöz. A nézőnek eszébe sem ötlik feltennie a kérdést, hogy hogyan jut a kép jobboldalán élethűen és laposan ábrázolt támla odébb egy techikailag alig megmagyarázható, de az egész kép jellegét uraló, a szó szoros értelmében vett “központi” szerephez? Elképzelhető ennél meggyőzőbb demonstraciója a fizikai és esztétikai igazságok között rejlő különbségeknek?

                                                                                  C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\42..jpg

                                                                      9. Női akt karosszékben, 1926 / 27(olaj / karton, 28 x 35 cm)

ÉberMiklós / ebnic@sunrise.ch

25 Comments


 • Peculiar article, totally what I was looking for.

  • Reply Cancel Reply
  • január 23, 2020

  Propecia En Ligne Bon Marche [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Cephalexin Paralysis Dog cheapest cialis Preisvergleich Viagra Rezeptfrei

  • Reply Cancel Reply
  • január 26, 2020

  Inhouse Pharmacy [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Buy Xenical Walgreens generic cialis canada Trusted Meds Online Reviews

  • Reply Cancel Reply
  • január 26, 2020

  Prix Viagra 100 Mg [url=http://buycialisuss.com]Cialis[/url] Order Propranolol Uk Buy Cialis Foro Priligy Espana

  • Reply Cancel Reply
  • január 28, 2020

  Amoxicillin 500mg Buy [url=http://apcialisle.com]п»їcialis[/url] Worldwide Levaquin On Line Buy Cialis 2.5 Mg Cialis No Prescription

  • Reply Cancel Reply
  • február 4, 2020

  discount free shipping cheapeast isotretinoin worldwide amex [url=http://abuycialisb.com]buy generic cialis online[/url] Viagra Vente Buy Cialis Kamagra Gel Forum

  • Reply Cancel Reply
  • február 18, 2020

  Best Prices On Levitra [url=http://viacialisns.com/#]Cialis[/url] Cialis Kamagra In Linea cialis canada Buy Dapoxetine Paypal

  • Reply Cancel Reply
  • március 1, 2020

  Viagra Espagne Pharmacie [url=https://buyciallisonline.com/#]Buy Cialis[/url] Priligy 30 Mg O 60 Mg Buy Cialis Amoxicillin Threat Meningitis

  • Reply Cancel Reply
  • március 13, 2020

  Viagra Cheap Sold In Us [url=http://apcialisle.com/#]cheapest cialis[/url] Prostate Fexofenadine Steriods Cephalexin Cialis Best Place To By Online Viagra Usa

  • Reply Cancel Reply
  • március 17, 2020

  Sertralina Generic [url=http://apcialisle.com/#]cialis without a doctor's prescription[/url] Kamagra Oral Jelly Malaysia cialis tablets for sale Archive Amoxil Blog Achetent Inurl

 • cialis for daily use cost generic cialis tadalafil buy cialis tadalafil

 • viagra cause premature ejaculation cheap viagra canadian pharmacy comprar viagra en chile sin receta

 • can you take levitra with alcohol levitra online vardenafil fass

 • cialis daily use generic cialis online canadian pharmacy cialis

 • viagra online 100mg order viagra order viagra today

 • buy cialis from canada generic cialis online cheap brand cialis online

 • can you buy viagra over the counter buy generic viagra female viagra fda

 • comprar viagra na farmacia sildenafil 1mg viagra without prescription que es el viagra masculino effect of taking cialis and viagra together

 • comparativo viagra cialis cost of sildenafil citrate 100mg generic viagra original viagra for sale viagra dosaggio massimo

 • is cialis safe during pregnancy cialis mg 5 prezzo cialis online tadalafil similares en mexico cialis 30 day trial offer

 • sildenafil citrate spain effects of taking viagra daily viagra online canadian pharmacy viagra kde sa da kupit how early can you take viagra

 • viagra used for high blood pressure viagra 100 mg pfizer precio mexico viagra cialis or levitra sildenafil mechanism of action pdf female viagra meaning in urdu

 • price of levitra at walgreens levitra 2 5 mg preis generic viagra half life viagra levitra levitra im internet

 • viagra over 65 viagra indien erfahrungen generic viagra price cual es mejor el cialis o viagra viagra generico online senza ricetta

 • male enhancements http://generviagara.com/ - viagra 100 mg

Leave a Reply

Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>