an outline for a book report have a book report written for me writing companies for free stuff need help on homework essay writing service online now a website that help student write good essays

Switch Language

Éber Miklós: Mattis Teutsch János emberábrázolásai

 

Mattis Teutsch János 1908 és 1938 között – 24-től 44 éves koráig – rendkívül termékeny és sokoldalú alkotótevékenységet fejtett ki mint festő, grafikus, szobrász, költő és művészet eméleti szerző.

Az 1910-es évek derekán új képnyelve hozott létre egyrészt emberi alakok, másrészt pedig fák ábrázolására. A képnyelv a vokális nyelvekhez hasonlóan kommunikációs eszköznek, kódnak, vagy médiának tekinthető, és a közölnivaló kifejezésére, illetve kölcsönös megértésre szolgál.

Van az emberiségnek – és mindenbizonnyal a különböző állatfajoknak is – egy velük született közérthető, nem vokális kommunikációs eszköze is, melyet a legtalálóbban gesztusnyelvnek nevezhetünk. Ennek kifejezőeszközei a fejtartás, arckifejezés azaz mimika, valamint a karok és kezek tartása és gesztusai, és a testbeszéd. Mattis Teutsch János ezeket volt képes közérthető és egyben virtuóz módon felhasználni emberábrázolásai mondanivalóinak megjelenítéséhez. Ezidáig sem a szakmabeli, sem pedig a laikus közönség nem volt képes avagy hajlandó erre kellőképpen felfigyelni.

„Mattis Teutsch a fák festője“ című tanulmányomban rámutattam, hogy a fák antropomorfizálása (avagy antropomorfizációja?) tulajdonképpen az emberábrázolás megfásitásának tekinthető. Vagyis már a az antropomorf fák képcsoportjával kapcsolatban is lehetne szó Mattis Teutsch János emberábrázolásáról. A fák antropomorfizált, emberiesített ábrázolása, és az ember fa alakban való ábrázolása csupán egyazon érme két oldala. A sokoldalú és fantáziadús Mattis Teutsch János végső soron soha nem tett mást, mint embereket ábrázolt.

1. Az Emberpár című akvarell feltehetöleg az 1910-es évek vége táján készült (1. ábra). Meseszerűnek ható, sokszinű, expresszionista stílusban készített tájban két erősen stilizált, ülő emberi alakot látunk. A baloldali alak karcsúbb dereka és ahhoz mérten szélesebb mellkasa alapján férfnak, mí a feléje forduló jobboldali alak vaskosabb combjai alapján nőnek tűnik. Ez utóbbi a férfialak válla felé nyúlva közeledési szándékot fejez ki. Mindkét alak ruhátlan. E részletek alapján a jelenet az ősállapot szimbolikus ábrázolásaként értelmezhető. A képen jól kifejezésre jut Mattis Teursch János képzeletdús, kreatív és poétikus árázolási stílusa.

                                                                                        C:\Users\miki\Desktop\Mattis Teutsch Collection\16..jpg

                                                                                    1. Emberpár, 1918-19 (karton / aquarell, 23 x 31 cm)

2. A 2. ábrán látható szénrajz az imént mutatott akvarell rokonának tekinthető. Szembeötlő különbség, hogy itt a dúsabb hajzata révén nyilvánvalóan nőnemű baloldali alak hívogatóként értelmezhető kargesztussal fordul párja felé. Kifejezőerejét és mondanivalójának közérthetőségét tekintve ez a rajz semmiben sem áll a téma imént bemutatott festmény-változata mögött.

                                                                                         C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\22..jpg

                                                                                     2.  Emberpár, ca.1918 (papir / szén, 19 x 19 cm)

3. A Féltékenységi jelenet c. akvarell (3.ábra) konfliktust ábrázol. Három stilizált emberalakot látunk. Jobboldalt egy rózsaszín árnyalata alapján nő, baloldalt, egy ugyanazon mindkét oldalt kékkel övezett sárga mederszerűség partján ülő férfi, aki mintha érdeklődést mutatna a nő iránt. A kettő között áll egy sötétzöld alak, egy másik férfi, a nő társa, aki hárító kargesztussal fordul a sárga személy felé. Mindez a szivárvány színeivel pásztázott expresszionista tájban.

A kép jobb szélén, a rózsaszínű stilizált alak mögött kivehető és megsejthető egy sárga árnyalatú negyedik figura is, az árázolt esemény egy további szereplője, akinek azonban nincs karja, és szerepe sem kézenfekvő.

Interpretációmmal kapcsolatban örömest vállalom az esetlegesen túlzott fantáziálás vádját. Meggyőződésem, hogy a képnek és a benne foglalt kétségtelenül stilizált emberi alakoknak egyértelműen van Mattis Teutsch János által kifejezni szánt szimbolikus jellegű mondanivalója.

                                                                                   C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\18..jpg

                                                          3. Féltékenységi jelenet, 1919/20 (karton / aquarell, 25 x 28 cm)

                                                                                                  Katalog München: 1919 /20

4. A 4. ábrán látható jelenet egyértelműsége folytán nem igényel különösebb interpretációt. Azon egy álló férfi egy feltehetőleg kendőjébe burkolt nőt ölel át, aki lábtartásából ítélve a karjába vetette magát. A kép különlegessége az, hogy az átölelt nőt csupán a lábai jelzik és árulják el. Ennek kapcsán utalok arra, hogy Mattis Teutsch művészetének erotikus oldalára Hevesy Iván már a MA első, 1916-as kiállítása alkalmából is felfigyelt.

                                                                                                  C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\16..jpg

                                                                            4. Ölelkezés, ca. 1919 (karton / aquarell, 31 x 23 cm)

5. Az 5. ábrán reprodukált olajfestmény az eddig bemutattakhoz képest néhány évvel későbbi. Feltűnő a megmutatkozó stilisztikai fejlődés. A ruhátlan emberpár mintha egy kis csónakban lenne, csak egymásra figyelve, s az eddigikenél hangsúlyozottabban erotikus viszonyban. A jelenet női szereplőjének teste rózsaszín, a szélesebb vállú halványlila színű alak a férfi. Karjaikkal egymás felé nyúlnak, ölelő, símogató mozdulattal. A kép formai és színkompozicióját tekintve is rendkívül tömör és egyben tökéletesen kiegyensúlyozott, harmonikus benyomást kelt fel nézöjében. Ez a festmény már a korszak legnagyobbjainak műveivel is kiállja az összehasonlítást.

                                                                                         C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\40..jpg

                                                                           5. Emberpár, 1921 körül (olaj / karton, 25 x 28 cm)

6. Mattis Teutsch sajnos nem jelezte címekkel a szándékait. Ennek ellenére, a 6. ábrán látható olajfesmény semmi kétséget sem hagy a festő tematikus szándákait illetően. Az idillikus környezetben egymással szemben elhelyezkedő meztelen pár paradicsomi asszociációkat kelt. De vajon hogyan értelmezhető az álló helyzetben, hátával egy fatörzsnek támaszkodó nővel szemben, a földön ülő férfi jobb karjának gondterhelt gesztusa? A választék ugyancsak korlátozott: azonnal a bűnbeesést követő gondterhes pillanatra gondolunk.

Az emberpár környezetének meleg és hideg – egyrészt vörös, rózsaszín és sárga, másrészt világoskék (indigó), sötétkék és zöld – feszültséget jeleznek, és Paul Gaugin némely Tahitiban megalkotott festményét idézik.

                                                                                   C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\62..jpg

                                      6. Ádám és Éva a paradicsomi kiűzetés után, 1920 körül (olaj / karton, 49 x 60 cm)

7. A 7. ábrán bemutatott, geometrikus absztrakcióra emlékeztető olajfestmény «Fehér ember» cím alatt vált ismertté. Valóban kivehető a fejével, törzsével, karjaival és szélesen szétterpesztett lábaival végsőkig leegyszerüsített emberi alak, a Mattis Teutsch e korszakára jellemző színekből komponált háttérrel. A jobbkarjának kivételével fehér színben ábrázolt alak szétterpesztett lábai, az alak jobb karja által magához szorított ugyancsak rózsaszínü kürtfomával összefüggésben zenebohócra avagy akrobatára utalnak. Ez a festmény stiláris tekintetben egyedülállónak tünik, bizonytékaként Mattis Teutsch stiláris sokokoldalúságának.

                                                                                               C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\61..jpg

                                                                           7. Fehér ember, 1919 / 20 (olaj / vászon, 90 x 80 cm)

8. A 8. ábra festménye egy széken maga alá húzott lábbakkal ülő, gyermekét szoptató anya stilizált víziója, melyen a pár évvel korábban megfestett képekhez viszonyítva újfajta geometrikus elemek mutatkoznak.

                                                                                         C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\43..jpg

                                                                        8. Anya gyermekével, 1924 /25 (olaj / karton, 30 x 25 cm)

A kép legszembeötlőbb jellegzetessége a két mezítelen test vörössel jelzett melegsége és közelsége, valamint az, ahogy a festő minden takarékosság és stilizás dacára is képes az anya gyermeke iránti szerettetteljes odafordulását visszaadni.

9. A következő festmény témája egy karosszékben ábrázolt női akt. Téma, mely tematikai tekintetben magyarázatra aligha szorul. Festészeti és konstrukciós szepontból csodálatra méltó a karosszék piros támlájána mesteri felhasználása. A támla az aktnak és az egész képnek energiát és kisugárzást kölcsönöz. A nézőnek eszébe sem ötlik feltennie a kérdést, hogy hogyan jut a kép jobboldalán élethűen és laposan ábrázolt támla odébb egy techikailag alig megmagyarázható, de az egész kép jellegét uraló, a szó szoros értelmében vett “központi” szerephez? Elképzelhető ennél meggyőzőbb demonstraciója a fizikai és esztétikai igazságok között rejlő különbségeknek?

                                                                                  C:\Users\miki\Desktop\MT\MT SAMMEL\Mattis Teutsch Collection\42..jpg

                                                                      9. Női akt karosszékben, 1926 / 27(olaj / karton, 28 x 35 cm)

ÉberMiklós / ebnic@sunrise.ch

94 Comments


 • Peculiar article, totally what I was looking for.

  • Reply Cancel Reply
  • január 23, 2020

  Propecia En Ligne Bon Marche [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Cephalexin Paralysis Dog cheapest cialis Preisvergleich Viagra Rezeptfrei

  • Reply Cancel Reply
  • január 26, 2020

  Inhouse Pharmacy [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Buy Xenical Walgreens generic cialis canada Trusted Meds Online Reviews

  • Reply Cancel Reply
  • január 26, 2020

  Prix Viagra 100 Mg [url=http://buycialisuss.com]Cialis[/url] Order Propranolol Uk Buy Cialis Foro Priligy Espana

  • Reply Cancel Reply
  • január 28, 2020

  Amoxicillin 500mg Buy [url=http://apcialisle.com]п»їcialis[/url] Worldwide Levaquin On Line Buy Cialis 2.5 Mg Cialis No Prescription

  • Reply Cancel Reply
  • február 4, 2020

  discount free shipping cheapeast isotretinoin worldwide amex [url=http://abuycialisb.com]buy generic cialis online[/url] Viagra Vente Buy Cialis Kamagra Gel Forum

  • Reply Cancel Reply
  • február 18, 2020

  Best Prices On Levitra [url=http://viacialisns.com/#]Cialis[/url] Cialis Kamagra In Linea cialis canada Buy Dapoxetine Paypal

  • Reply Cancel Reply
  • március 1, 2020

  Viagra Espagne Pharmacie [url=https://buyciallisonline.com/#]Buy Cialis[/url] Priligy 30 Mg O 60 Mg Buy Cialis Amoxicillin Threat Meningitis

  • Reply Cancel Reply
  • március 13, 2020

  Viagra Cheap Sold In Us [url=http://apcialisle.com/#]cheapest cialis[/url] Prostate Fexofenadine Steriods Cephalexin Cialis Best Place To By Online Viagra Usa

  • Reply Cancel Reply
  • március 17, 2020

  Sertralina Generic [url=http://apcialisle.com/#]cialis without a doctor's prescription[/url] Kamagra Oral Jelly Malaysia cialis tablets for sale Archive Amoxil Blog Achetent Inurl

 • cialis for daily use cost generic cialis tadalafil buy cialis tadalafil

 • viagra cause premature ejaculation cheap viagra canadian pharmacy comprar viagra en chile sin receta

 • can you take levitra with alcohol levitra online vardenafil fass

 • cialis daily use generic cialis online canadian pharmacy cialis

 • viagra online 100mg order viagra order viagra today

 • buy cialis from canada generic cialis online cheap brand cialis online

 • can you buy viagra over the counter buy generic viagra female viagra fda

 • comprar viagra na farmacia sildenafil 1mg viagra without prescription que es el viagra masculino effect of taking cialis and viagra together

 • comparativo viagra cialis cost of sildenafil citrate 100mg generic viagra original viagra for sale viagra dosaggio massimo

 • is cialis safe during pregnancy cialis mg 5 prezzo cialis online tadalafil similares en mexico cialis 30 day trial offer

 • sildenafil citrate spain effects of taking viagra daily viagra online canadian pharmacy viagra kde sa da kupit how early can you take viagra

 • viagra used for high blood pressure viagra 100 mg pfizer precio mexico viagra cialis or levitra sildenafil mechanism of action pdf female viagra meaning in urdu

 • price of levitra at walgreens levitra 2 5 mg preis generic viagra half life viagra levitra levitra im internet

 • viagra over 65 viagra indien erfahrungen generic viagra price cual es mejor el cialis o viagra viagra generico online senza ricetta

 • male enhancements http://generviagara.com/ - viagra 100 mg

 • best male enhancements http://silaxera.com/ - pictures of generic viagra pills

 • pomegranate natural viagra long term viagra effects [url=https://canadian-drugwqae.com/#]generic viagra reviews[/url] viagra pill price sample viagra prescription

 • generic cialis buy uk buying cialis in spain [url=https://onlinedoctorrsale.com/#]canadian pharmacy cialis[/url] brand cialis 20 mg generic cialis reviews

 • viagra cream online viagra for sale online cheap [url=https://onlinepharmaciesale.com/#]online viagra prescription[/url] herbal viagra for women viagra online edmonton

 • migliore farmacia online cialis cialis 10mg how long does it last [url=https://canadian-drugrbnl.com/#]free cialis coupon[/url] cialis daily dose how fast does cialis take effect

 • cheap generic cialis canadian pharmacy how to get cheap cialis [url=https://onlinepharmaciepills.com/#]cialis otc[/url] side effects of cialis daily dose should i buy cialis online

 • buy viagra cialis online uk watermelon rind viagra effect [url=https://canadian-drugwqae.com/#]viagra 50mg us[/url] generic drug for viagra in india viagra original online kaufen

 • viagra jelly for women where can i buy viagra [url=https://onlinepharmaciesale.com/#]women viagra[/url] generic viagra shipped from us online sales viagra

 • cialis online bestellen wo buy cialis online 1 [url=https://canadian-drugrbnl.com/#]generic cialis online[/url] australian generic cialis cialis australia online

 • viagra tablets viagra online order viagra pills

 • 60 mg cialis online how to take cialis 5mg [url=https://onlinepharmaciepills.com/#]cialis pills[/url] cialis c20 cialis without a perscription

 • cialis generic drug cialis generic drug [url=https://canadian-drugrbnl.com/#]buy cialis black[/url] 5mg cialis generic buying generic cialis

 • viagra next day delivery usa generic viagra montreal [url=https://canadian-drugwqae.com/#]order 50mg viagra[/url] walgreens viagra price does viagra work with alcohol

 • how much viagra to take how to buy viagra online usa [url=https://canadian-drugwqae.com/#]order prescription viagra[/url] erfahrung viagra online order extra super viagra 200mg

 • cialis nz online cheap cialis super active [url=https://canadian-drugrbnl.com/#]cialis generic price[/url] best price for cialis 20mg cialis singapore

 • free cialis samples by mail buy cialis uae [url=https://onlinepharmaciepills.com/#]cialis 10 mg[/url] cialis benefits and side effects cialis online pharmacy india

 • is sildenafil generic for viagra viagra online canada with prescription [url=https://onlinepharmaciesale.com/#]canada pharmacy viagra[/url] can we buy viagra over the counter generic viagra news

 • viagra soft 60 pills comprar viagra natural online [url=https://canadian-drugwqae.com/#]canadian viagra sales[/url] does viagra come in generic form when is viagra generic

 • acquistare viagra generico on line what to say to get viagra [url=https://onlinepharmaciesale.com/#]generic viagra india[/url] how many mg viagra erfahrungen online apotheken viagra

 • when cialis generic cialis mode of action [url=https://onlinepharmaciepills.com/#]printable cialis coupon[/url] buy cialis tablets free cialis trial pack

 • i want to try viagra free sample of viagra or cialis [url=https://canadian-drugwqae.com/#]generic of viagra[/url] difference between viagra and kamagra viagra pills online order

 • cialis discussion forums farmacie online italia cialis [url=https://onlinedoctorrsale.com/#]discount cialis pills[/url] ordering cialis online free coupon for cialis

 • where to buy viagra online forum comprar viagra generico en madrid [url=https://canadian-drugwqae.com/#]womens viagra pill[/url] generico de viagra farmacias del ahorro how to take viagra 50mg correctly

 • farmacias andorra online cialis cialis length of action [url=https://onlinedoctorrsale.com/#]generic cialis[/url] viagra vs cialis vs levitra how soon does cialis work

 • generic viagra vancouver australian pharmacy online viagra [url=https://onlinepharmaciesale.com/#]cheap viagra soft[/url] viagra online kaufen rechnung can teens use viagra

 • cialis buy online australia cialis vs levitra reviews [url=https://canadian-drugrbnl.com/#]cialis order online[/url] cialis and peyronies disease buy cheap cialis generic

 • farmacia online viagra forum viagra hong kong online [url=https://canadian-drugwqae.com/#]buy viagra usa[/url] how to order cheap viagra generic for viagra joke

 • viagra free trial can i use viagra with high blood pressure [url=https://canadian-drugwqae.com/#]liquid viagra[/url] order generic viagra online vendita viagra generico in europa

 • name brand cialis online cialis effect on women [url=https://onlinedoctorrsale.com/#]generic cialis tadalafil[/url] viagra cialis and levitra cialis for bph and ed

 • cialis and nitroglycerin the cost of cialis [url=https://onlinedoctorrsale.com/#]cialis for sale[/url] safe online pharmacy for cialis cialis 5mg online south africa

 • cialis ads buy generic cialis paypal [url=https://canadian-drugrbnl.com/#]buy cialis usa[/url] cheap viagra and cialis cialis online kaufen paypal

 • buy cheap viagra cialis online pharmacy viagra cialis [url=https://canadian-drugrbnl.com/#]buy cialis london[/url] buy cialis generic online cialis buy online india

 • can buy viagra online viagra generico svizzera [url=https://canadian-drugwqae.com/#]viagra coupon[/url] what works better cialis or viagra difference between viagra and kamagra

 • dosaggio viagra generico price for viagra [url=https://canadian-drugwqae.com/#]order viagra 100mg[/url] when viagra generic viagra online buy usa

 • uk pharmacy online cialis apotheek online cialis [url=https://onlinedoctorrsale.com/#]5mg generic cialis[/url] cialis 10mg side effects best way to take cialis for best results

 • generic viagra uk suppliers order viagra using paypal [url=https://canadian-drugwqae.com/#]viagra prescription[/url] goedkoop online viagra bestellen where do i buy viagra

 • buy female viagra online generic viagra buy viagra online

 • cialis buy generic compare cialis viagra levitra [url=https://onlinepharmaciepills.com/#]cialis originale online[/url] what color are cialis pills cialis buy online

 • cialis coupon walmart does cialis cause weight gain [url=https://onlinedoctorrsale.com/#]cialis tadalafil[/url] come acquistare cialis online inexpensive cialis online

 • nome generico del viagra is generic viagra from india safe [url=https://onlinepharmaciesale.com/#]order viagra online[/url] viagra como se usa how can i get viagra

 • viagra medicine online is generic viagra from india safe [url=https://canadian-drugwqae.com/#]order viagra today[/url] how much does a viagra cost next day viagra online

 • viagra for men under 40 buy viagra online cheap canada [url=https://onlinepharmaciesale.com/#]online viagra prescription[/url] how to take liquid viagra what does viagra

 • generic viagra low dose 25 mg cheapest viagra 100mg [url=http://charmanrealestate.com/#]discount order viagra[/url] generic viagra in the uk half a viagra

 • cheap soft viagra viagra side affects [url=https://onlinepharmaciesale.com/#]buy viagra 50mg[/url] viagra online buy viagra online shopping in america

 • generic viagra australia paypal how to buy genuine viagra online [url=http://canadian-drugukqt.com/#]viagra online no prior prescription[/url] viagra price comparison us viagra commercials

 • maximum dose of cialis in 24 hours where can you buy cialis online [url=http://canadiandrugqmrpills.com/#]cialis 100mg online[/url] is cialis as good as viagra cialis effect on women

 • viagra online legal kaufen acquisto viagra online pagamento alla consegna [url=https://canadian-pharmacyisale.com/#]viagra online 100mg[/url] order viagra professional 30 pills effects of using viagra

 • the cost of viagra viagra vs cialis dosage [url=http://writeessayhtfd.com/#]buy viagra online usa[/url] get free samples viagra cheap viagra overnight

 • should i take viagra on an empty stomach viagra online doctor [url=http://pills999megausa.com/#]generic viagra paypal[/url] best price for generic viagra viagra generico como usar

 • cheap viagra pills online otc viagra walgreens [url=http://canadian-pharmakoani.com/#]viagra samples usa[/url] acquistare viagra online senza ricetta free viagra voucher

 • donde comprar viagra generico seguro online cheap viagra uk [url=http://canadian-drugukqt.com/#]low cost viagra online[/url] find viagra online compra viagra online chile

 • is cialis available in india buy cialis in usa online [url=https://onlinedoctorrsale.com/#]cialis 5 mg online[/url] can you mix cialis and viagra buying cialis online from india

 • 150 mg viagra generic viagra for cheap online [url=http://canadian-drugukqt.com/#]viagra generic 75mg[/url] order viagra canada online real viagra online cheap

 • buy online viagra canada what to tell a doctor to get viagra [url=https://onlinedoctorrpills.com/#]purchase generic viagra[/url] comprar female viagra online cheap viagra without prescription

 • buy viagra on line how to get a free trial of viagra [url=http://writeessayhtfd.com/#]pfizer viagra 100mg[/url] viagra generic vs pfizer is viagra effective

 • low price viagra online viagra generico bula [url=http://canadian-pharmakgae.com/#]order viagra 25mg[/url] how much viagra can you take in a day viagra generico della doc

 • cialis one a day cost cialis order [url=https://onlinepharmaciepills.com/#]buy cialis overnight delivery[/url] cialis 2.5mg price order 5mg cialis

 • 200mg viagra online test viagra online kaufen [url=https://onlinepharmaciesale.com/#]viagra pills 25mg[/url] viagra contains order viagra online without a prescription

 • buy original viagra online onde comprar viagra generico pela internet [url=http://writeessayhtfd.com/#]buying generic viagra online[/url] generic viagra articles generic for viagra in south africa

 • acquistare viagra generico on line viagra kamagra uk [url=http://canadian-pharmakgae.com/#]viagra cheap prices[/url] best viagra online canada does walgreens sell generic viagra

 • viagra at boots chemist price of viagra [url=http://canadian-pharmakoani.com/#]buy viagra fedex[/url] order herbal viagra generic viagra england

 • online prescription for viagra nome do remedio generico do viagra viagra for women sale generic viagra 120mg buy viagra online ireland boards

 • generic viagra canada reviews viagra order online canada buy viagra 50mg online buy generic viagra uk viagra prescription online legal

 • viagra and heart attack generic viagra ingredients cheapest viagra 100mg sophie viagra buy viagra online uk next day delivery

 • personal loans online no credit check payday loans cincinnati payday loans in san diego fast cash online loans payday loan without credit check

 • what would happen if a woman took cialis cialis natural alternative cialis tadalafil cialis 5mg vs viagra 50mg generic cialis usa pharmacy

 • get cialis without prescription prices for cialis cialis coupon discounts generic cialis online forum cialis online us

 • the cost of cialis cialis nausea cialis online coupon cialis how long to take effect buy cialis in pakistan

 • cialis with no prescription buying cialis puerto vallarta cialis professional online buy generic cialis online does liquid cialis work

Leave a Reply

Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>