Switch Language

Éber Miklós: Vakok és süketek/ a Mattis Teutsch rejtély

A Lélekvirágokkal Mattis Teutsch János eljutott az „abszolút“ festmény megalkotásához. Az oda vezető út, annak állomásai, stiláris és tartalmi fejlődése, világosan rekonstruálható és nyomon követhető. Lépésről lépésre kifejlesztett festészeti nyelve egyszerű, világos és közérthető.

Meglepő viszont, hogy a művészettörténészek és a közvélemény fél évszázad alatt sem jutottak el ennek az útnak a megértéséhez.

A zene és a festészet – tágabb értelemben a képzőművészet – is sajátos nyelvezeteket használ, amelyek szavakban interpretálhatóak és megmagyarázhatók ugyan, de végső soron csak a hallás és a látás számára hozzáférhetők. Süketek és vakok számára végső soron elérhetetlenek, megmagyarázhatatlanok. A képzőművészettel kapcsolatban azonban felmerül egy kérdés – egy rejtély -, ami zene területén aligha vethető fel. Lehetséges, hogy az egész emberiség – szinte kivétel nélkül – egyfajta parciális vakságban szenved?

Ismeretes a vakvezető szerepe és funkciója. Ha jól meggondoljuk, akkor az egy lehetetlen szerep. A vakvezető inkább csak arra képes, hogy védettjét annak a vakságából eredő veszélyekkel szemben megóvja, de arra már nem, hogy igazán közvetíteni tudja a természet avagy a művészek alkotásait. Hasonló a süketekről és a zenéről is elmondható.

A vakságnak és süketségnek fokozatai vannak. Egy teljesen süket embernek Bach, Mozart, Beethoven avagy Verdi zenéjét értelmetlen lenne magyarázni. Egy csupán iskolázatlan, s a művészetre vak emberhez azonban közel hozható a művészet. Bízom benne, hogy előbb-utóbb Mattis Teutsch János művészete – különösképpen antropomorf, azaz emberiesített faábrázolásai valamint „lelkivirágai“ is érthetővé válnak a közönség számára.

Van azonban a vakságnak egy művészettől független magyarázata is. Ennek oka az, hogy Mattis Teutsch János megítélése nem tárgyilagos. Mattis Teutsch Jánost egy ország illetve nemzet sem tekinti magáénak. A szóba jöhető magyarok, németek és románok közül az utóbbiak eleve kiesnek, mert szülőföldje és szülővárosa csupán élete dereka táján lett Románia részévé, és ö tudomásunk szerint élete végéig sem uralta valóban a román nyelvet. Tulajdonképpeni „anyanyelve“ és kisgyermekkorának nyelve a német volt, és a magyart csupán tizenéves korában az ipariskolában sajátította el. Verseit és művészetelméleti írásait mindig németül írta. Viszont huszonévesen magyar nyelvterületen képezte magát tovább, egy ideig még tanított is, és Magyarországon érte a sorsdöntő fordulat: Kassák Lajossal és a MA folyóirattal történő megismerkedés.

Kassák Lajos alacsony származása és baloldali politikai beállítottsága folytán egyértelműen egyfajta „Outsider“-nek volt tekinthető. Ugyanez mondható el a zsidó származású Herwarth Walden alias Georg Lewin-ről is, a berlini „Der Sturm“ galéria és folyóirat alapítójáról, akinek jelentős szerepe lett Mattis Teutsch életében, és aki az 1920-as évek vége táján, feltehetőleg a németországi viszonyok jobbratolódása és az antiszemitizmus felerősödése folytán a Szovjetunióba emigrált és ott tragikus körülmények között elpusztult. Más szóval Mattis János művészi pályafutásának két legfontosabb szereplője és támogatója egyértelműen outsiderek voltak.

Mattis Teutsch János 1928-29 körül minden átmenet és megindokolás nélkül feladta addigi ugyancsak aktív nyugat-európai alkotó és kiállító tevékenységét, és visszavonult szülővárosába Brassóba. A visszavonulásnak és időleges elhallgatásnak politikai okai lehettek, amit mutat, hogy 1945-töl ismét festett, bár a korábbiaktól radikálisan eltérő módon. Élete végéig, azaz 1960-ig,folytatta az oktatói tevékenységet is.

ÉberMiklós / ebnic@sunrise.ch

2 Comments


  • Reply Cancel Reply
  • március 13, 2021

  http://fcialisj.com/ - cialis 20 mg

  • Lumnimile
   Reply Cancel Reply
  • augusztus 24, 2022

  Triphala ivermectin for dogs buy cialis jelly

Leave a Reply

Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

invoice template

invoice generator